Styrelsen

Styrelsen Örsundsbro Båtklubb

Vi som sitter i styrelsen

Fredrik Karlsson

Bryggansvarig, ramp, mastkran, latrintömning, vatten

Fredrik Lindesjö

Grönytor, årum, containrar, bryggor

Laban Gustavsson

Sekreterare, Vaktansvarig, Båtplatsansvarig

Lars Närlund

Klubbhusansvarig, Suppleant

Martin Löfgren

Kassör, vice sekreterare

Per Pettersson

Ordförande, varvsansvarig

Ronny Södergren

Vice ordf, Bryggansvarig, ramp, mastkran, latrintömning, vatten

Urban lagerkvist

Grönytor, årum, containrar

Se hela styrelsen
809
803