Styrelsen

Styrelsen Örsundsbro Båtklubb

Vi som sitter i styrelsen

Edvin Friederich

Webbansvarig, Vice Sekreterare, Kansli

Fredrik Karlsson

Vice Varvschef

Fredrik Lindesjö

Kassör, Kansli

Göran Carell

Varvschef, Miljöansvarig

Laban Gustavsson

Sekreterare, Kansli

Martin Löfgren

Suppleant, Trivselansvarig

Se hela styrelsen
809
803