Styrelsen

Styrelsen Örsundsbro Båtklubb

Vi som sitter i styrelsen

Edvin Friederich

Webbansvarig, Sekreterare, Kansli

Fredrik Lindesjö

Kassör, Kansli

Fredrik Pettersson

Ansvarig grönytor

Fredrik Wahlström

Varvschef

Lars Närlund

Ordförande, Kansli

Mats Svensson

Båtplatsansvarig

Ronny Södergren

Miljöansvarig

Se hela styrelsen
809
803