Medlemskap

Medlemskap i Örsundsbro Båtklubb

Örsundsbro Båtklubb är en allmännyttig ideell förening och har som ändamål att främja båtlivet.

Som medlem i klubben med tillgång till båtplats måste man vara skriven inom gamla Lagunda kommun, vilket innebär följande område:

Ribbingebäck

Österunda

Långtora

Härkeberga

Litslena

Svävsta

Hjälsta

Kulla

Frövi

Focksta

Man kan söka om temporär båtplats/sommarkontrakt för en båtsäsong i taget och som beviljas i mån av plats. Ett sommarkontrakt kan även sökas av person som bor utanför medlemsområdet. Uppläggningsplatsen är endast tillgänglig för klubbens medlemmar.


Skicka blanketten till kassören eller lämna den vid klubbhuset
varje måndagskväll under perioden 1 april-15 oktober.


Ändra adressuppgifter eller uppsägning

Medlem som byter adress, avser att byta båt el dyl måste anmäla detta till styrelsen. Detta kan man göra via e-post (styrelsen@orsundsbrobatklubb.se) eller genom att sända in nedanstående blankett till klubbens sekreterare. Samma blankett kan användas om man önskar lämna båtplats och/eller medlemskapet i ÖBK.  


809
802