Viktiga datum

2022
20 feb

ÅRSMÖTE FÖR 2021

Årsmöte för 2021 hålls i klubbstugan söndag 20:e februari kl 14:00. Notera att eventuella motioner ska vara insända till styrelsen senast 1 månad innan mötets start. Covid-läget i februari avgör om det blir tal om digitalt möte igen.

Klubbhuset

Från och med måndag 3:e maj och fram till och med måndag 21:a juni kommer klubbhuset att vara bemannat varje måndag mellan 18:00 och 19:00. Undantag för juli månad, då det kan vara obemannat p.g.a semester. 

Vi som sitter i styrelsen

Laban Gustavsson

Sekreterare, Vaktansvarig, Båtplatsansvarig

Lars Närlund

Klubbhusansvarig, Suppleant

Per Pettersson

Ordförande, varvsansvarig

Se hela styrelsen

Medlemskap

Örsundsbro Båtklubb är en allmännyttig ideell förening och har som ändamål att främja båtlivet.

Läs mer

Båtklubben

Örsundsbro Båtklubb (ÖBK) är belägen i Örsundaån i norra Mälaren
(Sjökort Mälaren Norra, position 59o44'11''N 17o18'55''E).

Örsundsbro är ett litet samhälle utefter R55 mellan Uppsala och Enköping med goda bussförbindelser.I samhället finns bl a en ICA-butik, en obemannade bensin- och dieselmack ca 2 km från hamnen,två pizzerior. Här finns även en outlet-butik med glas och porslin.


Medlemsinformation 2021

Se nedan länkade dokument.


Hamnen

Inloppet till Örsundaån har en fast utprickning. Utprickningen - två röda och två gröna farledsmärken - ligger ca 20 m (59o44'07''N 17o23'31''E) öster om åmynningen. Djupet på grundaste stället är ca 2 m.

Djupet i Örsundaån fram till bron genom samhället är ca 3,5 m mitt i farleden vid normalvattenstånd. I hamnområdet och dess närhet finns, förutom klubbens hamn med ca 100 båtplatser, en gästbrygga med tre platser (längs med eller med ankare) samt tre privata hamnar.

Klubbhamnen är utrustad med mastkran, som klarar mast upp till 18 över vattenytan, samt en låst ramp (se Regler vid anvädning av rampen vid Örsundsbro Båtklubb).

Klubbhuset, som endast är tillgänglig för medlemmar i ÖBK, är väl utrustad med pentry (varmt och kallt vatten samt kokmöjligheter) och en toalett (som endast kan nås innifrån klubbhuset).

Vid klubbens bryggor finns vatten (nyckel krävs) och el tillgänglig.
801