Styrelsen

Styrelsen Örsundsbro Båtklubb

Vi som sitter i styrelsen

Fredrik Karlsson

Bryggansvarig, ramp, mastkran, latrintömning, vatten

Göran Carell

Sekreterare, vaktansvarig

Lars Närlund

Klubbhusansvarig, vice ordförande

Lars-Fredrik Karlsson

Grönytor, årum, containrar

Martin Löfgren

Kassör, vice sekreterare

Per Pettersson

Ordförande, varvsansvarig, båtplatsansvarig

Ronny Södergren

Bryggansvarig, ramp, mastkran, latrintömning, vatten

Urban lagerkvist

Grönytor, årum, containrar

Se hela styrelsen
809
803